Trang web đang trong giai đoạn thử nghiệm và chuẩn bị nội dung. Chúng tôi xin lỗi nếu có những sai sót trong quá trình truy cập của Bạn, hoặc truy cập www.utflc.wordpress.com để xem thông tin. Trân trọng!

Thông tin cần xem ngay   Thông tin cần xem ngay

Lịch khai giảng các lớp ngoài giờ tại Cơ sở 1 (Trường ĐH Bách Khoa, Quận 10, TP.HCM)
Thứ ba, 23/02/2016
Ngoại Ngữ Bách Khoa trân trọng thông báo Lịch khải giảng các lớp ngoài giờ và lịch thi quốc tế tại Cơ sở 1 (Trường ĐH Bách Khoa, Quận 10, TP.HCM)
Ngoại Ngữ Bách Khoa trân trọng thông báo Lịch khải giảng các lớp ngoài giờ và lịch thi quốc tế tại Cơ sở 1 (Trường ĐH Bách Khoa, Quận 10, TP.HCM)
Khi đăng ký học tại Ngoại Ngữ Bách Khoa từ ngày 22/03/16 đến ngày 31/03/16 được giảm học phí lên đến 2 triệu VNĐ