Bố trí 3.600 tỷ đồng cho tái định cư thủy điện Sơn La, Tuyên Quang

.
Bố trí 3.600 tỷ đồng cho tái định cư thủy điện Sơn La, Tuyên Quang. (Ảnh: Vietnammoi)
Bố trí 3.600 tỷ đồng cho tái định cư thủy điện Sơn La, Tuyên Quang. (Ảnh: Vietnammoi)

Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương khẩn trương hoàn thiện tờ trình báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép sử dụng 3.600 tỷ đồng vốn khấu hao hình thành từ nguồn ngân sách cấp chi cho bồi thường, di dân, tái định cư thủy điện Sơn La, Tuyên Quang của EVN để hỗ trợ:

- Tỉnh Sơn La 1.100 tỷ đồng thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp đường nối Quốc lộ 37 (huyện Bắc Yên) với Quốc lộ 279D (huyện Mường La) tỉnh Sơn La.

- Tỉnh Hòa Bình 1.136 tỷ đồng thực hiện các dự án: di dân tái định cư (316 tỷ đồng), hỗ trợ phát triển sản xuất (160 tỷ đồng) và đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng (660 tỷ đồng) thuộc Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế-xã hội vùng chuyển dân sông Đà tỉnh Hòa Bình.

- Tỉnh Điện Biên 426 tỷ đồng thực hiện các dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

- Tỉnh Tuyên Quang 938 tỷ đồng thực hiện dự án đầu tư ổn định đời sống và phát triển sản xuất, dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thuộc Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang.

Phó Thủ tướng lưu ý, số vốn khấu hao hình thành từ nguồn ngân sách cấp chi cho bồi thường, di dân, tái định cư thủy điện Sơn La, Tuyên Quang còn lại, EVN quản lý, sử dụng theo quy định tại Quy chế quản lý tài chính của EVN.

Về phương án bố trí nguồn vốn, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính hướng dẫn EVN nộp về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp số chênh lệch giữa vốn chủ sở hữu của EVN với mức vốn điều lệ quy định tại Nghị định số 26/2018/NĐ-CP ngày 28/2/2018 của Chính phủ tương ứng với số kinh phí nêu trên để hỗ trợ các địa phương.

Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và UBND các tỉnh Sơn La, Tuyên Quang, Hòa Bình, Điện Biên rà soát, xác định cụ thể mức vốn đầu tư của từng dự án và triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư và xây dựng hiện hành; rà soát, đề xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ cân đối, bố trí số vốn còn thiếu của các dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La, Tuyên Quang khác theo quy định của pháp luật về đầu tư công, pháp luật ngân sách nhà nước.

Vương Gia

Nên đọc
Đà Nẵng: Công bố giá đất ở tái định cư một số dự án trên địa bàn Đà Nẵng: Công bố giá đất ở tái định cư một số dự án trên địa bàn
Vụ án tái định cư thủy điện Sơn La: Kết luận điều tra có phản ánh đúng bản chất sự việc? Vụ án tái định cư thủy điện Sơn La: Kết luận điều tra có phản ánh đúng bản chất sự việc?
Đà Nẵng công bố giá đất tái định cư dự án trục Tây Bắc, Hòa Vang Đà Nẵng công bố giá đất tái định cư dự án trục Tây Bắc, Hòa Vang
Bị động trong bố trí tái định cư, Đà Nẵng còn 15.000 lô đất bị bỏ hoang Bị động trong bố trí tái định cư, Đà Nẵng còn 15.000 lô đất bị bỏ hoang
Nguồn: www.phapluatplus.vn