Báo cáo Thủ tướng việc hủy kết quả đấu giá khu đất A20 của Cty Vipico

.
Báo cáo Thủ tướng việc hủy kết quả đấu giá khu đất A20 của Cty Vipico
Lô đất của Cty Vipico trúng đấu giá trên 652,4 tỷ đồng đã bị hủy kết quả

Vào ngày 7/3/2016, UBND TP Đà Nẵng ban hành Quyết định số 7228/QĐ-UBND phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất có ký hiệu A20 phía Đông cầu Rồng, đường Võ Văn Kiệt (phường An Hải Tây, quận Sơn Trà). 

Ngày 24/1/2017, UBND TP có Quyết định số 613/QĐ-UBND về phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá với giá khởi điểm 36 triệu đồng/m2.

Ngày 27/6/2017, phiên đấu giá chuyển quyền sử dụng đất được thực hiện bởi Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá Đà Nẵng có sự tham gia đấu giá của 5 cá nhân và tổ chức. 

Đến ngày 28/7/2017, UBND TP ra Quyết định số 4105/QĐ-UBND công nhận kết quả là Cty Vipico đấu giá thành công với đơn giá 56,8 triệu đồng/m2.

Hoạt động đấu giá chuyển quyền sử dụng đất được thực hiện theo các nội dung quy định tại phương án đấu giá theo Quyết định số 7228/QĐ-UBND ngày 7/3/2016 và Hợp đồng số 40/2017/HĐ-BĐG ngày 23/5/2017 giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất với Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá TP.

Trong đó, tại điểm a, Khoản 5 Điều 11 của Hợp đồng có quy định: “Đối tượng trúng đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất trong thời hạn ghi trên thông báo của cơ quan thuế”.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo thuế, tổ chức, cá nhân trúng đấu giá phải thực hiện nộp 50% giá trị tiền trúng đấu giá; thời hạn 60 ngày tiếp theo hoàn thành khoản nộp 50% còn lại.

Quá thời hạn của cơ quan thông báo thuế mà đối tượng trúng đấu giá không thực hiện nộp tiền sử dụng đất theo quy định thì hủy kết quả đấu giá và thu hồi tiền đặt cọc nộp ngân sách TP.

Sau khi có kết quả đấu giá, ngày 21/9/2017, Cục Thuế Đà Nẵng ra Thông báo số 3224/TB-CT gửi đến Cty Vipico về việc nộp tiền thuê đất và Thông báo số 5548/TB-CT về việc nộp lệ phí trước bạ nhà đất với số tiền phải nộp trên 652,4 tỷ đồng và 500 triệu đồng tiền lệ phí trước bạ.

Ngày 12/10/2017, Cục Thuế TP có Thông báo 3545/TB-CT nêu lại các quy định, điều khoản trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất. Theo đó, từ ngày 20/10 đến 19/12/2017, đơn vị trúng đấu giá phải thực hiện các khoản nghĩa vụ tài chính.

Tuy nhiên, Cty Vipico đã không thực hiện đầy đủ nội dung theo Thông báo số 3224/TB-CT của Cục Thuế Đà Nẵng. 

Đến ngày 9/2/2018, Cty Vipico mới hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đấu giá quyền sử dụng đất, trễ thời hạn theo yêu cầu của Cục Thuế Đà Nẵng là 52 ngày.

Đoàn Kiểm toán khu vực III cũng đã có kết luận kiểm toán về việc đấu giá chuyển quyền sử dụng đất đối với khu đất nói trên, trong đó nêu rõ: Trường hợp Cty Vipico trúng đấu giá lô đất A20 phải hủy kết quả đấu giá vì đơn vị trúng đấu giá nộp tiền chậm so với thông báo thuế của cơ quan thuế. Cụ thể, nộp chậm 52 ngày với số tiền 362,3 triệu đồng.

Ngày 5/10/2018, UBND TP đã thống nhất hủy kết quả đấu giá và thu tiền đặt cọc nộp vào ngân sách Nhà nước, trả lại tiền nộp sử dụng đất cùng tiền thuê đất đã nộp của Cty Vipico.

Trong cuộc họp UBND TP thường kỳ vào ngày 9/11/2018, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ cho biết, TP không thể làm khác về chủ trương hủy kết quả trúng đấu giá của Cty Vipico liên quan đến khu đất A20 mặt tiền đường Võ Văn Kiệt.

Ban Cán sự Đảng UBND TP cũng đã có báo cáo vụ việc và Thường trực Thành ủy và Thường trực HĐND TP cũng đã họp cho ý kiến và đề nghị UBND TP làm theo quy chế, đúng quy định là hủy kết quả đấu giá.

Mặc khác, UBND TP cũng đã rất thận trọng và có báo cáo xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ; đồng thời trao đổi với nhà đầu tư, đơn vị đấu giá thành công về việc UBND TP sẵn sàng hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp đến đầu tư nhưng phải thực hiện các khoản nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định.

Theo báo cáo, ngoài trường hợp trên, UBND TP còn quyết định hủy kết quả đấu giá của 7 trường hợp khác do trúng đấu giá quyền sử dụng đất nhưng chậm nộp tiền đấu giá quyền sử dụng đất vào ngân sách như quy định.

N. Phó

Nguồn: thanhtra.com.vn