Để nợ xấu không… xấu

Để nợ xấu không… xấu

Kinhtedothi - Hàng trăm tỷ đồng nợ xấu đã được xử lý trong 2 năm qua. Điều này cho thấy nỗ lực của các cơ quan quản l...