Nhà băng chạy nước rút cuối năm

Nhà băng chạy nước rút cuối năm

Các nhà băng gấp rút triển khai tăng vốn, một mặt để gia tăng năng lực tài chính, năng lực cạnh tranh; mặt khác cũng nhằm đáp ứng các yêu cầu cao hơn về vốn khi mà chỉ còn hơn 1 năm nữa, Thông tư 41/2016/NHNN sẽ chính thức có hiệu lực.

[Infographic] Một ngày làm việc của môi giới chứng khoán

[Infographic] Một ngày làm việc của môi giới chứng khoán

(NDH) Công việc của một môi giới chứng khoán là một thử thách vì có thể mất từ 5 đến 10 năm để người này thiết lập được mối quan hệ và danh tiếng cần thiết để thành công. Làm việc chăm chỉ, gắn kết và tạo môi quan hệ rất quan trọng để thành công trong nghề này.